Huisbezoeken
Huisbezoeken aanvragen vóór 10u zodat de weekplanning efficiënt kan verlopen en enkel indien u zichzelf NIET kan verplaatsen.


Wachtdiensten
Tijdens het weekend of op feestdagen en tijdens weekdagen na 19u, kan je de dokter van wacht bereiken op het nummer 1733 van de huisartsenwachtpost.

Voor de apotheek van wacht: https://www.apotheek.be


Globaal Medisch Dossier
Wij kunnen als erkend en geaccrediteerd huisarts voor u een Globaal Medisch Dossier openen of hernieuwen. Het Globaal Medisch Dossier biedt u een kwaliteitsvolle zorg aan een lager tarief. Zonder GMD kunnen er geen attesten of documenten meer verstrekt worden.

Gelieve steeds uw ID-kaart mee te brengen.


Voorschriften/Attesten
Om deontologische redenen leveren wij in principe geen voorschriften af zonder voorafgaande raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. 

Voorschriften worden vanaf heden digitaal naar de apothekers verstuurd.


Medische attesten om te sporten

Het riziv voorziet GEEN terugbetaling van de raadpleging voor sportattesten en verzekeringsonderzoek.


Afspraken

Gelieve STEEDS uw identiteitskaart mee te brengen naar de raadpleging.

Zonder geldige reden wordt er voor een niet nagekomen afspraak 10 euro aangerekend!

Indien uw GMD door een andere arts beheerd wordt, zal U een hoger remgeld dienen te betalen.


Tarieven

Volledig geconventionneerd.


Bloednames

Voor bloednames dient u steeds uw ID-kaart mee te brengen en dient u tenzij anders besproken nuchter te blijven.

Indien u, voorzien van een aanvraagformulier, zelf naar het labo wenst te gaan:

Koningin Asttridlaan 51

T: 0472/18.15.01
E: eb.bal-lma@ofni

De openingsuren voor ons nieuw prikcentrum zijn als volgt:
- Weekdagen: 07u30 - 11u00
- Zaterdag: 08u00 - 11u00