Huisbezoeken
Huisbezoeken, tenzij dringend, aanvragen vóór 10u zodat de planning efficiënt kan verlopen.


Wachtdiensten
Tijdens het weekend of op feestdagen en tijdens weekdagen na 19 u, kan je de dokter van wacht bereiken op het centrale nummer 1733 van de huisartsenwachtpost.


Globaal Medisch Dossier
Wij kunnen als erkend en geaccrediteerd huisarts voor u een Globaal Medisch Dossier openen of hernieuwen. Het Globaal Medisch Dossier biedt u een kwaliteitsvolle zorg aan een lager tarief. Zonder GMD kunnen er geen attesten ofdocumenten meer verstrekt worden.

Gelieve steeds uw ID-kaart mee te brengen.


Voorschriften/Attesten
Om deontologische redenen leveren wij in principe geen voorschriften af zonder voorafgaande raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. Voor voorschriften en attesten die uitzonderlijk afgeleverd worden na een telefonische vraag, wordt een vergoeding gevraagd.


Medische attesten om te sporten

Het riziv voorziet GEEN terugbetaling van de raadpleging voor sportattesten


Afspraken

Gelieve STEEDS uw identiteitskaart mee te brengen naar de raadpleging.

Zonder geldige reden wordt er voor een niet nagekomen afspraak 10 euro aangerekend!


Tarieven

Volledig geconventionneerd.


Bloednames

Voor bloednames dient u steeds uw ID-kaart mee te brengen en dient u tenzij anders besproken nuchter te blijven.

Indien u, voorzien van een aanvraagformulier, zelf naar het labo wenst te gaan:

Koningin Asttridlaan 51

T: 0472/18.15.01
E: eb.bal-lma@ofni

De openingsuren voor ons nieuw prikcentrum zijn als volgt:
- Weekdagen: 07u30 - 11u00
- Zaterdag: 08u00 - 11u00