RAADPLEGING:

U kan een afspraak maken door bij voorkeur on-line 24/7 of via het secretariaat op volgende nummer: 015/434106

van 8-19u op werkdagen.


Een arts uit de praktijk contacteren kan via het praktijknummer: 015/434106 tussen 12-12.30u voor een KORTE vraag.

Door de werkdruk is dit niet altijd mogelijk en kan u toch via mail of door uw telefoonnummer aan het secretariaat door

te geven een antwoord op uw vraag bekomen.


Voor EXPERTISE of TECHNISCHE INGREEP dient u telefonisch contact op te nemen ivm de planning.


Er wordt tijdens een slot tijd voorzien VOOR 1 PERSOON, voor meerdere personen dienen er meerdere slots

aangevraagd te worden.


Gelieve STEEDS uw ID-kaart mee naar de raadpleging te brengen;